Rekruttering

 

Rett person til jobben.

Flere bedrifter ønsker å overlate rekrutteringsprosessen til andre grunnet tidskrevende arbeid. Et samarbeid med Amento har mange fordeler:

  • Møte for å kartlegge behov, definere stilling og ønskede egenskaper
  • Grundig kartlegging av kandidat med verktøyet DiSC (personadferdsanalyse)
  • Utarbeidelse av rapport med relevante intervjuspørsmål og rangering av kandidater
  • Om ønskelig, bistå under intervjuet

Flere bedrifter i Lister har brukt denne tjenesten. Ønsker du mer informasjon kontakt Jan Rune Hogstad – telefon 906 01 419.