AFT – Arbeidsforberedende trening


Arbeidsforberedende trening.

Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbys personer med  usikre, yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging med mål om jobb.

AFT skal bidra til å prøve ut arbeidssøkernes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for få ordinært arbeid eller starte utdanning. Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon og finne en realistisk yrkesvei videre.  For å finne videre yrkesvei, bruker vi flere karriereveiledningsverktøy. Ved bruk av arbeidspraksis gis det mulighet for utprøving hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidsmarkedet eller på en av Amentos interne arenaer.


Arbeidstrening internt
I intern arbeidspraksis kan arbeidssøkere få praksis på en av Amentos interne arenaer. Her får arbeidssøkerne tett oppfølging av Amentos arbeidsledere, og følger en opplæringsplan for det aktuelle yrket.


Arbeidstrening eksternt
I ekstern arbeidspraksis kan arbeidssøkere få praksis hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidsmarkedet, både offentlig og privat. Parallelt med arbeidspraksis kan det legges til rette for at arbeidssøkere kan benytte seg av Amentos tilbud innen kartlegging og temaundervisning. På alle Amentos arenaer blir arbeidssøkere fulgt opp av en fast jobbkonsulent som bistår hele veien i prosessen.

Dersom du ønsker arbeidsforberedende trening må du kontakte din saksbehandler hos NAV. Ønsker du ytterligere informasjon om innholdet i AFT, kan du kontakte Hans Martin Elle – telefon 46 13 47 17