AFT tiltaket – hva er det?

Har du fått tilbud om å delta på AFT tiltaket på Amento? Da skal vi kort forklare hva det går ut på!

Om du mottar Arbeidsavklaringspenger vil NAV som regel gi deg tilbud om å delta på en aktivitet – et tiltak – som skal bidra til å avklare dine muligheter i arbeidslivet. Et av disse er AFT tiltaket på Amento.

AFT står for arbeidsforberedende trening, og er for deg som står utenfor arbeidslivet grunnet helsemessige utfordringer. På Amento vil du få din personlige jobbkonsulent som skal følge deg mot målene du setter deg. I AFT kartlegger vi hvordan du står i forhold til dine ønsker, med vekt på økt selvinnsikt og at du vil se nytte av endringer som kan være gunstige for deg og din livskvalitet.

I AFT tiltaket vil du være i arbeidspraksis ute på en arbeidsplass eller internt i Amento sin moderne industrivirksomhet. Amento har et omfattende E-læringstilbud som du vil delta i, og hvor innholdet blir skreddersydd til deg og dine jobbønsker.

Vårt mål er at minst halvparten av de som er i AFT tiltaket avslutter med et lønnet arbeidet eller begynner på utdanning. Rapporten vi sender NAV ved endt tiltak er dokumentasjon på hva du gjorde i tiltaket, og en vurdering av oss på hvordan du fungerte.

Vel møtt på Amento!