Aktivitet for sosialhjelpsmottakere


«Aktivitet for sosialhjelp» tilrettelegger på alle nivå.

Formålet med aktivitetsplikt er å styrke sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad.

Vi arbeider med å motivere og påvirke mottakerne av sosialhjelp til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon.

Vilkår om aktivitet kan blant annet være:

  • lavterskel aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere som har arbeid som et langsiktig og usikkert mål
  • ulike grader av tilrettelagte og kompetansehevende eller kvalifiserende tiltak
  • arbeidsrettede aktiviteter for personer som har arbeidsevne, men som har behov for å vedlikeholde sin kompetanse i påvente av et egnet arbeidstilbud.

Oppdragsgivere per i dag er Flekkefjord og Lyngdal kommune.

Dersom du ønsker mer informasjon om innholdet i Aktivitet for sosialhjelpsmottakere, kan du kontakte:

  • Lyngdal: Janet Velle – telefon 466 36 350
  • Flekkefjord: May Linn Løvik – telefon 997 11 397