Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering – En bro til arbeidslivet

Amento er medlem av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service, som er fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Årlig leverer Amento denne type tjeneste til nærmere 300 personer i Lister-kommunene.

Vi tar utgangspunkt i individenes bistandsbehov og næringslivets behov for arbeidskraft.

Vi løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter.

Slik skaffer vi kompetent arbeidskraft til næringslivet, og bidrar til at flere kommer i jobb.