Arbeidspraksis – hva er det?

Når du begynner i AFT tiltaket vil arbeidspraksis være en viktig del av aktivitetene. Arbeidspraksis er at du prøver ut en type jobb. Du er hospitant hos en arbeidsgiver eller i Amentos egne moderne industrivirksomhet.

Det er i en virkelig jobbsituasjon hvor vi sammen med deg kan evaluere hvordan du fungerer. Uansett din helsesituasjon så er det viktig å finne ut hva du er god til, og hvor mye du kan jobbe. For noen kan noen få timers jobb i uka være en stor suksess, og bidra til bedre livskvalitet. For andre kan å gjøre en annen type jobb enn før gjøre at en mestre en full stilling.

På Amento har du mulighet til å prøve og feile i ulike arbeidsoppgaver og sammen med jobbkonsulent vurdere hvordan dette fungerte for deg!

Du får ikke lønn utover tiltakspengene fra NAV. Til gjengjeld får du yrkeserfaring og mulighet for gode referanser hos hospiteringsbedriften.