Arbeidsrettet rehabilitering


Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er for deg som er sykmeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt.

Målsettingen med ARR er å styrke arbeidsevnen og bidra til å gi deg noen verktøy til å håndtere helserelaterte og/eller psykososiale utfordringer. Tiltaket har som utgangspunkt en varighet på 4 uker med 5 dager per uke, og består av:

  • Funksjonsfremmende trening
  • Veiledningssamtaler
  • Karriereveiledning
  • Karriereferdigheter
  • Undervisning
  • Aktiviteter på arbeidsplassen eller utprøvningssted

Arbeidsrettet rehabilitering er et arbeidsmarkedstiltak hvor all innsøking til oss skjer via NAV.

Dersom du ønsker mer informasjon om innholdet i ARR, kan du kontakte May Linn Løvik – telefon 997 11 397.