Ekspertbistand

Amento tilbyr ekspertbistand for arbeidsgivere og arbeidstakere for å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

 

Hva er ekspertbistand? 

 • En støtteordning for arbeidsgiver og arbeidstaker der en ekspert bidrar til å avklare årsaker til sykefravær og foreslår tiltak for at arbeidstaker skal komme tilbake i arbeid
 • Arbeidsgiver og arbeidstaker får hjelp fra nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø
 • Arbeidsgiver kan få tilskudd til ekspertbistand opp til 21 000 kroner pr sak etter avtale med NAV

Hvem kan få ekspertbistand? 

 • Arbeidsgivere med ansatte som har langvarig og/eller gjentakende sykefravær
 • Virksomheter der arbeidsgiver og arbeidstaker har forsøkt å løse utfordringer uten å lykkes

Hva kan Amento sine eksperter tilby?

Ulike utfordringer på arbeidsplassen krever ulike type eksperter. Amento har kompetanse på tilrettelegging, oppfølging, arbeidsmiljø og forebygging og kan bistå som en nøytral ekspert på flere områder:

 • Arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
 • Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Karriereveiledning og kompetanseheving
 • Arbeidsrelasjoner og arbeidsmiljø
 • Endringsprosesser og omstillingsarbeid
 • Konflikthåndtering

 

Ved endt oppdrag mottar arbeidsgiver og arbeidstaker en rapport som beskriver årsak til sykefravær og forslag til tiltak for tilbakeføring i arbeid.

Ta kontakt med Tove Løkke-Øwre eller Kristin Sagen Storbukås for en uforpliktet samtale:

Telefon Tove: 45207007

E-post: tove@amento.no

Telefon Kristin: 99405611

Epost: kristin@amento.no