HR-tjenester

 

Rett person på rett plass.

Hos Amento hjelper vi deg til å finne rett person til stillingen.

Gjennom karriereveiledning og samtaler blir vi godt kjent med jobbsøkere. Når vi vet mer om interesser, motivasjon, erfaring og kompetanse, kan vi hjelpe deg til å finne rett person til stillingen du vil besette.

I tillegg til rekruttering, tilbyr vi oppfølging av sykemeldte og funksjonsvurdering.

Våre ansatte har en bred faglig bakgrunn, samt erfaring fra både privat og offentlig sektor. Vi har pedagoger, sosionomer, økonomer, sykepleier, fysioterapeut, filolog, ingeniør, samt ansatte med faglig bakgrunn innen massekommunikasjon,  sosiologi og psykologi. Videre har vi fagkompetanse innen rusproblematikk og div. kartlegging som er relevant for arbeidslivet.

Dersom du ønsker mer informasjon om våre HR-tjenester, kan du kontakte Jan Rune Hogstad – telefon 906 01 419.