Jobbklubb evaluering tema

Jobbklubb tema evaluering

Evaluering av temaene på jobbklubb

 • Hvordan opplevde du presentasjonsrunden første dag på kurset
 • Hvordan opplevde du temaet endringsprosesser
 • Hvordan opplevde du vår bruk av kartleggingskjemaet som ble fylt ut i starten av kurset?
 • Hvordan opplevde du kartleggingsverktøyet WIE?
 • Hva synes du om teori og undervisning i temaet arbeidsmarked?
 • Hva synes du om temaet finne jobber på åpne og skjulte arbeidsmarked
 • Hva synes du om temaet CV?
 • Hva synes du om den praktiske oppgaven å lage ny CV?
 • Hva synes du om temaet Arbeidsglede og motivasjon?
 • Hva syntes du om oppgaven å oppdatere NAV CV?
 • Hva syntes du om teori og oppgave med WebCruiter CV?
 • Hva syntes du om teorien rundt referanser?
 • Hva syntes du om DiSC kartleggingen og den tilbakemelding du fikk?
 • Hva syntes du om teorien rundt analyse av stillingsannonser?
 • Hva syntes du om teorien rundt jobbsøknad?
 • Hva syntes du om den praktiske oppgave å utforme en jobbsøknad?
 • Hva syntes du om teorien som ble gjennomgått rundt temaet kontakt med arbeidsgiver?
 • Hva syntes du om bedriftsbesøket som ble gjennomført på kurset?
 • Hva syntes du om teori og praktisk oppgave rundt kartlegging av sosialt nettverk?
 • Hva syntes du om teorien som ble gjennomgått rundt jobbintervju?
 • Hva syntes du om gjennomgangen av intervjuspørsmålene?
 • Hva syntes du om jobbintervjutreningen?
 • Hva syntes du om teorien rundt jobbsøk via sosiale medier (f.eks LinkedIn)?
 • Hvordan opplevde du temaet om arbeid og psykisk helse?
 • Hva syntes du om temaet arbeid og fysisk helse / fysisk aktivitet?
 • Hva syntes du om bruk vår e-læringsplattform aiLæring?
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.