Klagemulighet

 

Ikke fornøyd? Her kan du klage.

Jobbsøkere og samarbeidspartnere oppfordres til å gi oss tilbakemelding når dere har noe på hjertet.

Vi setter pris på umiddelbar beskjed, dersom det er noe som ikke fungerer tilfredsstillende, da er det enklest å finne gode løsninger.

Dersom saken har en alvorligere karakter, skal vårt offisielle klageskjema benyttes. Først da blir klagen offisielt betraktet som en klage, og blir håndtert i følge vårt klagebehandlingssystem.

Vi forholder oss til den alminnelige klagefrist etter forvaltningslovens § 29, som er 3 uker.

Når jobbsøkere slutter på Amento, og ellers en gang årlig, er det obligatorisk å svare på en spørreundersøkelse. Her er det også anledning til å gi skriftlige tilbakemeldinger.

Dersom du skal klage på tjenester levert av Amento, vennligst bruk dette skjemaet (PDF):

Eller du kan laste ned skjemaet som en Word fil og redigere digitalt: KLAGESKJEMA Word fil