Kvalitetssikring – eQuass

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Amento har i en årrekke fulgt de høye kvalitetskravene fra eQuass og bestod igjen EQUASS-sertifiseringen i oktober 2022!