Læringsnettverk

 

Tilpasset læring.

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk blant medlemsbedriftene hos Arbeid og inkludering.

Disse bedriftene har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv.

Dersom du ønsker å vite mer om Læringsnettverket, kan du kontakte Kristin Storbukås – telefon 466 36 354.