Oppfølging av sykemeldte

 

Ønsker du å redusere sykefraværet i bedriften?

Mange bedrifter opplever å ha ansatte som er sykemeldte – eller som står i fare for å bli det – og hvor veien videre er uklar.

Amento kan hjelpe deg. Vi har lang erfaring med å bistå begge parter til å komme videre, der arbeidsgivers tiltak ikke har ført til ønsket endring. Vi kan vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter i offentlig og privat virksomhet.

Dersom du ønsker mer informasjon om oppfølging av sykemeldte via Amento, kan du kontakte Hans Martin Elle på tlf 46 13 47 17.