Samarbeidspartnere

 

Tett samarbeid med næringslivet får folk i arbeid!

Amento har over 200 samarbeidsbedrifter i Lister-regionen. Dette samarbeidet gjør at vi årlig får over 100 mennesker tilbake i arbeid.

Vårt tette samarbeid med næringsliv, helsevesen, skole og NAV er vår styrke, når vi hjelper mennesker tilbake i arbeid.

Dersom du ønsker å bli en samarbeidspartner, kan du kontakte Janet Velle – telefon 466 36 350.

Illustrasjonen viser et lite utvalg av våre samarbeidsbedrifter.