Visjon og verdier

 

Visjon: Muligheter og mestring for alle!

Amentos motto er «Jobb for alle!» – vårt fokus er å få den enkelte i rett type jobb, så han/hun får brukt sine evner og kapasitet på best mulig måte. Målet er jobb for alle.

Verdier

SE den enkeltes ressurser og muligheter.
STYRKE den enkeltes ressurser og bevisstgjøre en om ens sterke sider.
SAMARBEIDE med jobbsøkere, NAV og lokalt næringsliv, for å få folk i jobb.

Sammen med NAV og lokalt næringsliv får vi folk i arbeid.