Arbeid & Inkludering – En bro til arbeidslivet

Amento er med i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel. Det er en fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Årlig yter landet disse tjenester til nærmere 40.000 personer.

 

Amento og de andre medlemsbedriftene tar utgangspunkt i individenes bistandsbehov og næringslivets behov for arbeidskraft.

Arbeidsinkluderingsbedriftene løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter.

Slik skaffer bransjen næringslivet kompetent arbeidskraft, og bidrar til at flere kommer i jobb.

Hvis ”bare” 10.000 personer får jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i 5 år, er den samfunnsøkonomiske gevinsten på 10 milliarder kroner.