Arbeid & Inkludering – En bro til arbeidslivet

Amento er medlem i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel. Dette er en fagutviklings- og interesseorganisasjon for 115 arbeid- og inkluderingsbedrifter.

Årlig yter vi og de andre arbeid- og inkluderingsbedriftene tjenester for nærmere 40.000 personer, og i 2021 hjalp bransjen 13.300 personer som sto utenfor arbeidslivet i gang med utdanning eller arbeid.

Vi tar utgangspunkt i personenes bistandsbehov og næringslivets behov for arbeidskraft og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter.

Amento er i dag forhåndsgodkjent for 45 plasser for tiltaket Arbeidsforberedende trening. I 2021 hjalp vi 51 personer i gang med arbeid eller utdanning. Dette er vist med blå og grønn kolonne under:

Vi formidlet 47% av de 115 jobbsøkerne som var i tiltaket til arbeid eller utdanning.