Historikk

Amento AS har historikk helt tilbake til 1986!

Amento AS ble til som Farsund Produkter tilbake på midten av 80-tallet. Helt innledningsvis holdt virksomheten til i Farsund men flyttet til Kvavik i Lyngdal allerede i løpet av de første årene. Navnet Farsund Produkter hang med helt til navnebyttet til Amento i 2009. Samme år flyttet bedriften inn i nåværende lokaler i Nye Monoddveien 7.

Som ledd i en lengre prosess og tett samarbeid med vår søstebedrift i Flekkefjord ble Flekkefjord Produkter AS fusjonert inn i virksomheten i 2017. Fra da har Amento vært representert i hele Lister med gode tjenester til det offentlige og til publikum.

I 2021 ble Amento omdannet til et konsern med et offentlig eid selskap; Amento Holding AS, og de heleide datterselskapene Amento AS, Amento Service AS og HR-Lister AS.