Arbeidspraksis

 

Arbeidspraksis – veien til jobb.

Et av våre beste verktøy for å få folk i jobb er arbeidspraksis. Denne kan være internt hos Amento eller eksternt i en ordinær virksomhet.

Når en er i arbeidspraksis gjennom Amento vil det bli utarbeidet en opplæringsplan, med målsetting og beskrivelse av arbeidsoppgaver en skal utføre.

Målet er at en skal få prøvd ut sine muligheter på arbeidsmarkedet, samt skape en vei inn i jobb.