Ringer i Vannet

Ringer i Vannet – NHOs rekrutteringsstrategi.

Ringer i Vannet er en metodikk som får tilbake i jobb – den kjennetegnes av følgende:

  • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Ringer i Vannet er en metodikk som Amento bruker for å hjelpe NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Amento kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Dersom du ønsker mer informasjon om Ringer i Vannet, kan du kontakte Janet Velle, tlf 466 36 350.