Funksjonsvurdering


Funksjonsvurdering – for å bli i jobben.

Amento kan bistå arbeidsgivere i IA-bedrifter med funksjonsvurdering. Arbeidsgiver kan søke Arbeidslivssenteret eller NAV lokal om å få dekket utgifter til funksjonsvurdering gjennom tilretteleggingstilskuddet.

Funksjonsvurdering skjer med blant annet råd og veiledning gjennom praktisk arbeidsutprøving, karriereveiledning med mer. Målet er å finne ut hva som skal til for at en sykmeldt skal kunne fortsette i et arbeidsforhold.

Dersom du ønsker mer informasjon om funksjonsvurdering og søknadsprosessen, kan du kontakte Hans Martin Elle på tlf 46 13 47 17.