Kompetanse

 

Vår faglighet og brede erfaring er vår styrke!

Amentos ansatte har en bred faglig bakgrunn, samt erfaring fra både privat og offentlig sektor.

Alle våre jobbkonsulenter har høgskoleutdanning, hvor de aller fleste har minimum 3 års utdanning fra høgskole eller universitetsnivå. Hovedtyngden av våre ansatte har helse- og sosialfaglig og/ eller pedagogisk bakgrunn.

I tillegg er alle jobbkonsulentene skolert innen Supported Employment, voksenpedagogikk, motiverende intervju (MI) og markedsarbeid.

Derfor har vi en samlet kompetansebakgrunn som dekker:

  • Arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig regionalt/ lokalt arbeidsmarked
  • Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området
  • Erfaring med rekruttering
  • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet
  • Kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer