Arbeidsnorsk med praksis

 

Veien til norsk arbeidsliv.

Tilbudet er for arbeidssøkere over 19 år med innvandrerbakgrunn, som er ferdig med det kommunale norsktilbudet, men trenger å styrke norskkunnskapene for å få innpass i arbeidslivet.

Deltakerne kombinerer norskundervisning med norskopplæring i ordinær bedrift.

Kursopplegget går over 20 uker:

  • 2 uker med 5 dager klasseromsundervisning
  • 18 uker med 2 dager klasseromsundervisning og 3 dager praksis

Flere av deltakerne på Amentos Arbeidsnorsk med praksis ender i jobb.

All innsøkning skjer via NAV. Dersom du ønsker mer informasjon om innholdet i Arbeidsnorsk med praksis, kan du kontakte Tone Johnsen – telefon 959 69 566.