Karriereveiledningsverktøyer

 

Amento har sertifisert personale innenfor følgende karriereveiledningsverktøyer:

  • Karriereverktøy
  • Structured Career Interview (SCI)
  • Jobpics


Karriereverktøy
Karriereverktøy er et nettbasert karriereveiledningsverktøy. Det kan brukes til å gjennomføre gode karrierevalg enten det gjelder skole, studie eller jobbvalg. Du kan også bruke Karriereverktøy til å kartlegge veiledningsbehov og utvikle karriereferdigheter (karrierekompetanse).


Structured Career Interview (SCI)
SCI er et papirbasert verktøy som brukes til å strukturere veiledningssamtalen etter karriereveiledningens viktigste hovedområder, mestringserfaringer, personlighet og verdier!


Jobpics
Jobpics er et bildebasert interesseutforskningsverktøy som er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfaring fra arbeidslivet, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet,  og  personer med liten mestringsopplevelse fra skolen.