Karriereveiledningsverktøyer

 

Amento har sertifisert personale innenfor følgende karriereveiledningsverktøyer:

  • Karriereverktøy
  • Structured Career Interview (SCI)
  • Adferdstesten DISC
  • Jobpics


Karriereverktøy
Karriereverktøy er et nettbasert karriereveiledningsverktøy. Det kan brukes til å gjennomføre gode karrierevalg enten det gjelder skole, studie eller jobbvalg. Du kan også bruke Karriereverktøy til å kartlegge veiledningsbehov og utvikle karriereferdigheter (karrierekompetanse).


Structured Career Interview (SCI)
SCI er et papirbasert verktøy som brukes til å strukturere veiledningssamtalen etter karriereveiledningens viktigste hovedområder, mestringserfaringer, personlighet og verdier!


Adferdstesten DISC
DISC er verdens mest kjente og brukte begrepsapparat for å øke menneskers selvinnsikt og forståelse på egne atferdstrekk. Verktøyet viser oss hvordan disse påvirker oss i forhold til vår måte å respondere på ulike situasjoner og ulike personer i det daglige.


Jobpics
Jobpics er et bildebasert interesseutforskningsverktøy som er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfaring fra arbeidslivet, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet,  og  personer med liten mestringsopplevelse fra skolen.